Szymon Komasa

Sonet 97: Jakże podobna zimie jest rozłąka

Szymon Komasa

Sonet 97: Jakże podobna zimie jest rozłąka