Alan Tam

Romance Medley : Xiao Feng Bo / Xiang Shi Fei Ou Yan / Ban Meng Ban Xiang / Wu Zhi Liang / Ai Zai Sheng Qiu / Ai She Zhe Yan Tian

Alan Tam

Romance Medley : Xiao Feng Bo / Xiang Shi Fei Ou Yan / Ban Meng Ban Xiang / Wu Zhi Liang / Ai Zai Sheng Qiu / Ai She Zhe Yan Tian