Vivian Chow

Medley : Lian Qu Sha La La / Zu Zhou / Jie Wai

Vivian Chow

Medley : Lian Qu Sha La La / Zu Zhou / Jie Wai