Sohail Sen;Tarannum Malik

Jao Na (From "What's Your Rashee?")

Sohail Sen;Tarannum Malik

Jao Na (From "What's Your Rashee?")