Sohail Sen;Tarannum Malik

Salone Kya (From "What's Your Rashee?")

Sohail Sen;Tarannum Malik

Salone Kya (From "What's Your Rashee?")