R.D. Burman

Hum To Hai Chui Mui

Lyric Video | Rajesh Khanna | Rekha

R.D. Burman

Hum To Hai Chui Mui

Lyric Video | Rajesh Khanna | Rekha