Ustad Rashid Khan

Raga Lalit: Vilambit in Ektaal - "Rain Ka Sapna", Drut in Teentaal - "Bhavanda Yarda Jobana"

Vilambit in Ektaal, Drut in Teentaal | Ustad Rashid Khan| Official Audio

Ustad Rashid Khan

Raga Lalit: Vilambit in Ektaal - "Rain Ka Sapna", Drut in Teentaal - "Bhavanda Yarda Jobana"

Vilambit in Ektaal, Drut in Teentaal | Ustad Rashid Khan| Official Audio