Mehendi Hai Rachnewali

Mehndi Hai Rachnewali (From "Zubeidaa")

Mehendi Hai Rachnewali

Mehndi Hai Rachnewali (From "Zubeidaa")